اشتراک های ماهیانه

7 هزار تومان
1 ماهه
30 روز به تمامی مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ دسترسی دارین هر ماه 5 مقاله جدید تخصصی
19 هزار تومان
3 ماهه
90 روز به تمامی مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ دسترسی دارین هر ماه 5 مقاله جدید تخصصی .
33 هزار تومان
6 ماهه
180 روز به تمامی مقالات تخصصی دیجیتال مارکتینگ دسترسی دارین هر ماه 5 مقاله تخصصی جدید
2 ماه هدیه

تمامی حقوق این سایت متعلق به وبسایت جذب مارکتینگ می‌باشد که در زمینه آموزش و مشاوره دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کند.